Key Account Manager Brussel & Wallonië

Bij Mediahuis zijn we op zoek naar ...

een Key Account Manager Regio Brussel & Wallonië bij Jobat. En we geloven dat jij de juiste persoon bent.

Want wie we nodig hebben,

is iemand die geen schrik heeft om op hoog niveau te onderhandelen met HR managers, bedrijfsleiders en communicatie verantwoordelijken. Jij krijgt van twee zaken echt energie: 1) het opbouwen van een stevige vertrouwensrelatie met elke klant, die je bereikt door actief naar je klanten te luisteren en op die manier hen echt een oplossing op maat te bieden voor al hun arbeidscommunicatie. En 2) door het realiseren van de omzetdoelstellingen bij jouw doelgroep.

Begin je al volop te dromen als je dit leest? Lees dan aandachtig verder, want het wordt alleen nog maar beter!

Wat de job inhoudt, 

is het bijstaan van je klanten met raad en daad in hun zoektocht naar de meest optimale multimediale rekrutering en employer branding campagnes. Door actief te luisteren bied je een oplossing op maat voor al hun arbeidscommunicatie.

Wat wordt nu jouw tweede thuis?

Wij, JOBAT, stellen alles in het werk om onze adverteerders de best mogelijke respons te bieden, zowel voor Employer Branding als voor rekruteringscampagnes. Dit via een sterke data gedreven cross mediale aanpak.

Wat op je CV staat,

is belangrijk, maar lang niet het enige waar we belang aan hechten. Ja, we zoeken inderdaad iemand met vijf jaar ervaring. Maar minstens even essentieel is jouw enthousiasme en sterke verantwoordelijkheidszin! Ook ben je een rasechte teamspeler en sta je steeds paraat om zowel je collega’s als klanten verder te helpen. Last but not least, je bent vlot tweetalig.

Wat krijg jij van ons terug?

Zoals wij geloven in de eigenheid van al onze merken, zo geloven wij ook in de eigenheid en de persoonlijkheid van al onze mensen. Bij Mediahuis gaat het daarom niet enkel over je job, maar ook over je groei- en loopbaanmogelijkheden. Naast de basics (een goed salaris, extralegale voordelen, enz.) zetten wij vooral in op een fijne werkomgeving, een flexibele organisatie (thuiswerken, glijtijden) en permanente opleidingsmogelijkheden. Mediahuis is méér dan een werkgever, net zoals jij méér bent dan de tekst op je cv. Meer uitleg over onze troeven kan je hier vinden. Onze bedrijfscultuur en sfeer kan je opsnuiven op onze verschillende social media kanalen Instagram, Facebook en LinkedIn.

Nu is het aan jou!

Waag je je kans of blijft het bij dromen? Lijkt de functie van Key Account Manager jou op het lijf geschreven, aarzel niet en solliciteer via onderstaande knop. Kennismaken kan geen kwaad.

Beantwoord je niet volledig aan dit profiel, maar ben je echt gemotiveerd om een volgende stap in je carrière te zetten? Kom toch eens met ons praten!

 __

Chez Mediahuis, nous recherchons ...

un Key Account Manager Région Bruxelles & Wallonie chez Jobat. Et nous croyons que vous êtes la bonne personne.

Parce que ce qu'il nous faut

,c'est quelqu'un qui n'a pas peur de négocier à haut niveau avec les responsables RH, les chefs d'entreprise et les responsables de la communication.

Vous tirez vraiment votre énergie de deux choses : 1) construire une relation de confiance solide avec chaque client, ce que vous réalisez en écoutant activement vos clients et en leur offrant ainsi une solution vraiment sur mesure pour toute leur communication d'emploi. Et 2) en réalisant les objectifs de vente pour votre groupe cible.

Vous rêvez déjà en lisant ceci ? Alors lisez attentivement, car ça ne fait que s'améliorer !

En quoi consiste le challenge,

c'est accompagner vos clients par le conseil et l'action dans leur recherche des campagnes multimédias de recrutement et de marque employeur les plus optimales. Par une écoute active vous proposez une solution sur mesure pour toute leur communication emploi.

Quelle sera votre deuxième « chez toi » désormais ?

 

Nous, JOBAT, mettons tout en œuvre pour apporter la meilleure réponse possible à nos annonceurs, tant pour la Marque Employeur que pour les campagnes de recrutement. Ceci grâce à une forte approche cross-média axée sur les données.

Le contenu de votre CV est

important, mais ce n'est pas la seule chose à laquelle nous attachons de l'importance. Oui, nous recherchons en effet quelqu'un avec cinq ans d'expérience. Mais au moins aussi essentiel est votre enthousiasme et votre sens aigu des responsabilités ! Vous êtes également un véritable joueur d'équipe et vous êtes toujours prêt à aider vos collègues et vos clients. Enfin et surtout, vous êtes parfaitement bilingue.

Que nous rapporte-t-on ?

Tout comme nous croyons en l'individualité de toutes nos marques, nous croyons également en l'individualité et la personnalité de tous nos collaborateurs. Chez Mediahuis, il ne s'agit donc pas seulement de votre travail, mais aussi de votre croissance et de vos opportunités de carrière. Outre les fondamentaux (un bon salaire, des avantages sociaux, etc.), nous misons principalement sur un environnement de travail agréable, une organisation flexible (travail à domicile, horaires flexibles) et des possibilités de formation permanente.

 

Op de hoogte blijven van nieuwe jobs? Schrijf je in op onze job alert.

Jouw gegevens worden verwerkt conform de privacy policy van Mediahuis